Fylkesordfører, fylkesvaraordfører, hovedutvalgslederne untatt en, og lederen av kontrollutvalget er alle menn.

– Likestillingen er fortsatt et stykke unna i de konservative partiene på Sørlandet, sier førstekandidatene i opposisjonspartiene. Som alle er kvinner.

– Det var en dårlig løsning

Lisbeth Raanes Hansen (Rødt), Oda Sofie Pettersen (MDG), Mirell Høyer-Berntsen (SV), Kristin Ljosland (Sp) og Gro Bråten (Ap) er alle førstekandidater for sine partier i fylkestingsvalget. De syntes allerede etter konstitueringen i fylkestinget høsten 2019, at det var en særdeles dårlig løsning som ble valgt, når det ble en så skjev kjønnsbalanse i viktige verv.

– Det mener vi naturlig nok fortsatt, sier Gro Bråten.

Nå har altså samtlige opposisjonspartier valgt en kvinne på topp.

– Vi garanterer at vi vil bytte ut en del menn med kvinner om vi vinner valget til høsten, sier Bråten.

– Agder kan bedre enn dette

Et skifte av politisk ledelse fører ikke til at alle menn byttes ut med kvinner.

– For mange av samme kjønn i ledelsen fører til mer ensretting i fokus på saker og løsninger. Vi mener Agder kan så mye bedre enn dette, og vil ha mer mangfold og balanse i den politiske ledelsen av fylket, sier de fem førstekandidatene.

Mannstung ledelse

For ordens skyld, de politiske ledervervene i fylkeskommunen er besatt av disse mennene og en kvinne:

Fylkesordfører Arne Thomassen (H), fylkesvaraordfører Bjørn A. Ropstad (Kr. F), Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet Steinar Bergstøl Andersen (Frp), leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø Mathias Bernander (H), leder av hovedutvalg for samferdsel Ingrid Merethe Williamsen (Frp), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse Rune André Sørtveit Frustøl (Kr. F), kontrollutvalget Makvan Kasheikal (Norgesdemokratene).

Rettelse:

Rettelogg tirsdag 14.43: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at alle hovedutvalg er ledet av menn. Dette er nå rettet da Ingrid Merethe Williamsen leder hovedutvalg for samferdsel.