Løsningen koster 15 millioner i året: «Andre tiltak er satt inn»

foto