Kommunen sa nei to ganger. Nå sier politikerne ja

foto