Bittert husbråk etter at LO har forlatt Fagforeningenes Hus

foto