Tidobling av fødsler med alvorlig misdannelse

foto