Arendal bystyre økte ikke driftsmidlene – verken til skole eller omsorg