Krass kritikk mot eks-direktør etter at IT-boble sprakk