– Dette huset er for fint til å kreve boplikt

foto