Debatt: Hareide på regjeringsjakt innebærer en sikkerhetspolitisk fare