Leder: Taxibransjen blir neppe til å kjenne igjen hvis fylkespolitikerne må slippe rattet