Fylkets minste bank gikk 6,6 millioner i pluss

foto