Eiendomsselskap i Risør begjærer seg selv konkurs

foto