Har startet etterforskning av båtulykke – to gutter påkjørt av hurtiggående båt

foto