Siktet for omfattende vold og trusler mot sin kone