Aktoratet vil bruke Breiviks "manifest" i bevisføringen