Bilist hang seg på utrykningskjøretøy i over 120 km/t

foto