Far og sønner økte Midtstøl-formuen med 35 millioner

foto