Avsluttet fylkesutvalgets fireårsperiode på Hovden