Planerte tomta to meter høyere enn tillatelsen: Kommunen varsler krav om retting og tvangsmulkt