Gir flere av Viggo Kristiansens hjelpere økt kompensasjon

foto