Avslørt på Facebook: Pasient til 11.300 pr. døgn fremstilte seg selv som frisk

foto