Hoppesklie veltet under folkefest: – Det skremte barna