Statsministeren ba alle dra hjem fra hyttene. Noen timer senere så det slik ut