Nytt sjøkart skal bidra til å beskytte miljøressurser ved akutt forurensing

foto