– Vi har sett eksempler på at folk går lei. Det er utrolig uheldig akkurat nå

foto