Nå er sjefsstillingen lyst ut: Dette ønsker de seg av den nye direktøren