Nav-kontoret ikke sikkert nok – nå er det stengt

foto