Norges passleverandør ble sparket ut av anbudskonkurransen