Ungdommer fyrte fyrverkeri gjennom skolens brevluke