Har ikke overvåkingsbilder fra den tragiske hendelsen