- Det eneste uetiske her, er å ta penger fra sykehjemmene og bruke på et etisk råd

foto