Koronanedgang for Kitron – sliter med mangel på deler

foto