Stenger kirke i Telemark: – Strømbudsjettet er brukt opp