Har brukt 23 millioner kroner mer på strøm enn budsjettert

foto