Skal sjekke påstand: «Vi kan ikke se den grense under vann»