Fiven får slippe forurenset vann ut i Lillesandfjorden

foto