Høy andel svenske eldre var smittet uten symptomer