Det offentlige steinhuset forfaller - og rommer en kulturskatt