Flere meldinger om glatte veier: – Vis hensyn og tilpass farten