Kontrollutvalget: – Vi skal sjekke om reglene er fulgt