Sterkt fra Fossekompaniet – har kjøpt opp tre teknologibedrifter