Føler seg innesperret: – En lørdag hadde vi tre kunder

foto