Da Ari Behn døde, fant kjæresten Ebba trøst i Lars i Arendal. Nå har de fått barn sammen