Etter seks timers debatt er Hovesaken avklart

foto