Sendte pasient med tumor i hodet hjem - med «ryggplager»