Bildrapet på Snartemo: Siktede er løslatt etter avhør