En friskole hadde 267 prosents økning i spesialundervisningen på fem år