Forbereder seg på skrekkscenario: Her vil de plassere minst 96 koronapasienter