Har hatt større suksess med å ringe rundt enn å banke på dører

foto