112 av 320 elever borte: Foreldre etterlyser tilrettelagt hjemmearbeid

foto